ΑΡΧΙΚΗ > ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ > Τι είναι το υγραέριο

Τι είναι το υγραέριο

Το LPG (Liquefied Petroleun Gas) ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου,δεν είναι παρά αέριοι υδρογονάνθρακες και για την ακρίβεια ένα μείγμα προπανίου (C3H8) και βουτανίου (C4H10­), το οποίο σε αρκετές χώρες χρησιμοποιείται ως καύσιμο ήδη από το 1940.

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, περίπου 1.000.000 αυτοκίνητα έχουν κινητήριο καύσιμο το υγραέριο, ενώ στην Ιαπωνία το 90% των ταξί χρησιμοποιεί ως βασικό καύσιμο το υγραέριο.

Έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων από τη βενζίνη (109-116), ο οποίος εξαρτάται από την ποσοστιαία αναλογία του προπανίου στο μείγμα, η οποία στο υγραέριο που συνήθως χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι της τάξης του 60%.

Έχει μικρότερη πυκνότητα και μικρότερη θερμοδυναμική ικανότητα ανά λίτρο από τη βενζίνη, οπότε και περίπου 10% μεγαλύτερη κατανάλωση.Είναι άοσμο και άχρωμο και γι αυτό ενισχύεται με συγκεκριμένες οσμογενείς ουσίες προκειμένου να γίνεται αντιληπτή πιθανή διαρροή του.

Έχει υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης (450οC – 510οC έναντι 250οC της βενζίνης) και δεν περιέχει μόλυβδο, οπότε δεν βλάπτει τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα.

Στο αυτοκίνητο διοχετεύεται σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης, η οποία μειώνεται μέσω της εγκατάστασης. Διαθέτει χαμηλή περιεκτικότητα σε CO2, οπότε σε σχέση με τη βενζίνη εκπέμπει μετά την καύση του περίπου 12% μικρότερες ποσότητες CO2, μέχρι 80% λιγότερα NOX και από 20% έως 40% λιγότερους υδρογονάνθρακες και CO.

Είναι πιο βαρύ από τον αέρα και στην περίπτωση που υπάρχει σε κλειστό χώρο, επικάθεται κοντά στο έδαφος σε μια απόσταση 10 – 20 εκατοστών από αυτό. Αποτελεί το ανώτερο κλάσμα της απόσταξης πετρελαίου.

Σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης βρίσκεται σε αέρια μορφή, ωστόσο υπό συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας μετατρέπεται σε υγρό, και με αυτή τη μορφή αποθηκεύεται στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.